Op-Erter

BASIESE INLIGTING:

MODELLE

  • Enkel ry operter 26” skottels
  • Skottels verstelbaar vir verskillende opet-doeleindes
  • Rywydtes verstelbaar
  • Beskikbaar met roller of skraper agter aan
  • Haak op 3-punt van trekker
  • Groter modelle op aanvraag van kliënt.
Promote to home page?: