CA 1 – VZS 6T Tipwa Bellbak

CA2 – VZS Damskrop 3m3

Damskrop – 5 m3 – Demo model

V11 – VZS 6T Tipwa Bellbak

V12 – VZS 6T Tipwa valkante

V13 – VZS 12T Tipwa

V14 – VZS Kenpen Voerders x4

V2 – VZS Multi arm x 2

V4 – VZS Skaap Wildvoerders x2

V5 – VZS Enkel Wolpers

V6 – VZS Slasher 1.5m

V7-1 – VZS Windry Slasher 1,5m

V8 – VZS Misskraper x3

V9 – VZS Laaigraaf x4